Các Bước Triển Khai Hệ Thống Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh

Các Bước Triển Khai Hệ Thống Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh

Các Bước Triển Khai Hệ Thống Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh

Hệ thống chiếu sáng công cộng hiện tại tại các đô thị Việt Nam

Chiếu sáng công cộng (CSCC) là một bộ phận không thể tách rời của cơ sở hạ tầng đô thị. CSCC thông minh (Smart public lighting) là việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến phục vụ chiếu sáng để vừa đạt hiệu quả tiết kiệm điện cao. Vừa đảm bảo chất lượng chiếu sáng, mỹ quan đô thị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.  

Ứng Dụng Hệ Thống Chiếu Sáng Công Cộng Thông Minh
(Giám sát và Điều khiển Hệ thống trên nền bản đồ GIS)

CSCC thông minh được kết hợp giữa CNTT-TT với công nghệ đèn LED. CSCC thông minh đã được triển khai hiệu quả tại một số thành phố lớn như Paris, Chicago, giúp tiết kiệm đến 70% chi phí chiếu sáng, góp phần giảm tỷ lệ tội phạm 10%.

Mô hình quản lý chiếu sáng công cộng thông minh
(Mô hình quản lý chiếu sáng công cộng thông minh)

Chiếu sáng công cộng không chỉ thể hiện xu hướng phát triển của đô thị văn minh, hiện đại, mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc sống của người dân, đảm bảo an toàn cho phương tiện và con người lưu thông trên đường.

Mô hình hệ thống phần mềm quản lý tập trung hệ thống chiếu sáng công cộng
(Mô hình hệ thống phần mềm quản lý tập trung hệ thống chiếu sáng công cộng)

Cơ sở pháp lý là bước đầu để thực hiện về hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh

Hiện tại, nhiều khu đô thị áp dụng ban hành các cơ sở pháp lý để phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng. Điển hình như thành phố Đà Nẵng đã ban hành các chương trình, đề án sau: 

- Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố phê duyệt Đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

- Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND thành phố phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống điện chiếu sáng công cộng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

- Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND thành phố phê duyệt Đề án thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED, trong đó mục tiêu là thay thế 5% tổng số đèn chiếu sáng công cộng. 

Thành phố Đà Nẵng hiện nay sử dụng điện chủ yếu từ lưới điện quốc gia. Do đó việc triển khai hệ thống CSCC thông minh đảm bảo sử dụng hiệu quả điện năng vừa góp phần giảm áp lực lên lưới điện quốc gia, vừa giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. 


Đối tác

Doi tac 1
Đối tác 2
Đối tác 5
Đối tác 4