Đèn LED chiếu sáng công cộng, đường phố dân cư Savigliano ở Ý

Đèn LED chiếu sáng công cộng, đường phố dân cư Savigliano ở Ý

Thành phố: Savigliano, Ý

Sản phẩm: AMPERA , VALENTINO LED , TECEO

Ứng dụng: Giải pháp chiếu sáng công cộng, đường phố dân cư, đô thị,...

Mục tiêu dự án: Mục đích là tăng mức độ chiếu sáng để sự an toàn tốt hơn nhưng giảm chi phí năng lượng của thành phố. Schréder đã đề xuất một giải pháp hoàn chỉnh với các loại đèn LED khác nhau cho các cảnh quan khác nhau trong thành phố, tất cả đều được trang bị hệ thống quản lý từ xa Owlet.

  • Ampera chiếu sáng tất cả các con đường chính và đường phố đô thị
  • Đèn LED Isla chiếu sáng khu vực dành cho người đi bộ và công viên.
  • Đèn Valentino LED chiếu sáng trung tâm.
Tất cả được điều chỉnh để thích nghi với mức độ ánh sáng theo yêu cầu chính xác của khu vực. Thành phố đã giảm được 42% chi phí năng lượng. Với hệ thống kiểm soát Owlet, chi phí năng lượng thành phố tiết kiệm được 56% so với những bóng đèn cũ. Giảm lượng khí thải CO2 97 tấn mỗi năm.


Hình ảnh dự án:

Đèn LED chiếu sáng công cộng, đường phố dân cư Savigliano ở Ý

Đèn LED chiếu sáng công cộng, đường phố dân cư Savigliano ở Ý

Đèn LED chiếu sáng công cộng, đường phố dân cư Savigliano ở Ý

Đèn LED chiếu sáng công cộng, đường phố dân cư Savigliano ở Ý

Dự án khác:


Đối tác

Doi tac 1
Đối tác 2
Đối tác 5
Đối tác 4