Thay thế chiếu sáng LED đường - Luân Đôn

Thay thế chiếu sáng LED đường - Luân Đôn

Thành phố: Luân Đôn, Anh

Sản phẩm: Ampera Maxi 128 LEDs thay thế bóng SON 250W

Ứng dụng: Đường phố trong khu dân cư, đô thị, đường đi bộ, đường cao tốc.

Mục tiêu dự án: Schréder đã cung cấp Ampera Maxi 128 LEDs để thay thế cho đèn chiếu sáng SON 250W trước đây. Khi dự án chiếu sáng đường phố của London hoàn thành, ước tính năng lượng tiêu thụ góp phần tiết kiệm 1,85 triệu bảng Anh và giảm đáng kể lượng khí thải CO2 khoảng 9.700 tấn, mỗi năm. 


Một số hình ảnh của dự án:


Đối tác

Doi tac 1
Đối tác 2
Đối tác 5
Đối tác 4