Tin tức

GIẢI EDISON 2013

GIẢI EDISON 2013

DEG – Hi-BeamTM đạt giải thưởng GE Edison 2013.

Giải Edison tôn vinh các đơn vị xuất sắc phát triển, marketing các sản phẩm, dịch vụ mới, có những thiết kế và đổi mới vì nhân loại.

Giải

HBL-VLL THAM GIA VICB 2015

HBL-VLL THAM GIA VICB 2015

HBL (Hi-BeamTM Lighting) Malaysia - VLL LED Lighting (Đại diện HBL) tham gia VICB 2015 - Triển lãm Quốc tế Xây dựng & Kiến trúc diễn ra từ 1-3/7/2015.
VICB 2015 – lần thứ 9 được xem là diễn đàn doanh nghiệp và thương

Đối tác

Doi tac 1
Đối tác 2
Đối tác 5
Đối tác 4